Přeskočit navigaci.
Domů
Půjčky na směnku ihned a hotově do 24 hodin

Datové schránky i pro soukromou poštu

Datové schránkyDoposud mohl vlastník datové schránky komunikovat jejím prostřednistvím pouze s úřady. Od dnešního dne se však situace mění a vy samo jako majitelé datových schránek můžete poslat zprávu komukoli.

Služba je sice zpoplatněna, ale může se hodit v případě, že potřebujete zajistit právní prokazatelnost toho, že jste zprávu někomu odeslali a že byla doručena. Právní účinky při dodání Poštovní datové zprávy jsou srovnatelné se zasláním doporučené zásilky.

Výhody Poštovní datové zprávy

V případě, že vlastník datové schránky začne tuto službu využívat, má prokázanou identitu adresáta a garantované bezpečné dodání zprávy. Výhodou je i úspora času. V porovnání s doporučenou listovní zásilkou je Poštovní datová zpráva výhodnější již při pěti odeslaných zprávách za měsíc.

Poštovní datová zpráva může nahradit osobní kontakt (uzavření smlouvy, ohlášení změny či některé úkony s využitím elektronického podpisu) nebo e-mailovou komunikaci, která nezaručuje garantované dodání nebo zasílání dokumentů doporučenou zásilkou (objednávky, smlouvy, faktury, upomínky, důvěrná osobní data atd.).

Způsob úhrady

Cena za poskytnutou službu se hradí měsíčně na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu doručeného buď elektronicky přímo do datové schránky uživatele, nebo v listinné podobě na fakturační adresu uvedenou uživatelem v Objednávce služby.

V případě, že žádná zpráva nebyla v průběhu měsíce odeslána, měsíční poplatek za využívání služby není účtován.

Ceník poplatků

Odeslání Poštovní datové zprávy: 15,04 Kč
Měsíční poplatek za využívání služby se řídí počtem zpráv odeslaných v jednom měsíci. Uvedená cena je bez DPH:

1-10 zpráv: 50 Kč
11-50 zpráv: 35 Kč
Nad 50 odeslaných zpráv: 20 Kč

Příjem poštovních datových zpráv

Příjem Poštovní datové zprávy je zdarma. Nejdříve je však zapotřebí aktivovat službu v uživatelském nastavení vlastníka datové schránky.

Příjem Poštovních datových zpráv mělo do konce června aktivováno necelých osm tisíc uživatelů datových schránek.

K 28. červnu bylo aktivních celkem 387 635 datových schránek, z toho:

  • 15 817 datových schránek fyzických osob,
  • 8 826 podnikajících fyzických osob,
  • 7 671 orgánů veřejné moci,
  • 355 321 právnických osob.

Ke stejnému datu bylo prostřednictvím Informačního systému datových schránek odesláno 15 238 640 datových zpráv. Úspěšnost doručení přihlášením byla 96,3 %.