Přeskočit navigaci.
Domů
Půjčky na směnku ihned a hotově do 24 hodin

DPP a DPČ

PráceRozdíly mezi Dohodou o provedení práce a Dohodou o pracovní činnosti.

Hodně byznysmenů při svém podnikání využívá služeb a prací dalších lidí, kteří nutně nemusí mít živnostenský list. V tomto článku naleznete stručný popis pracovněprávních vztahů, které je možné mezi podnikatelem a další osobou navázat.

Dohoda o provedení práce

Lze sjednat pouze na takový rozsah práce, který není větší než 150 hodin v kalendářním roce.

Do tohoto rozsahu se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem může být tedy sjednáno i několik dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce, třeba opakovaně, ovšem rozsah práce v nich dohromady (celkově) nesmí přesáhnout 150 hodin za kalendářní rok.

Z příjmů na základě dohod o provedení práce se neodvádí zdravotní a sociální pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel uzavřít i na dobu delší než 150 hodin práce ročně (samozřejmě i na dobu kratší).

Podobně jako dosud však na jejím základě nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Pracovní úvazek může být oproti pracovnímu poměru tedy nejvýše poloviční.

Pokud pracovní doba u zaměstnavatele činí 40 hodin týdně, dohoda může být sjednána jen na 20 a méně hodin týdně.

Z příjmů na základě dohod o pracovní činnosti se odvádí zdravotní a sociální pojištění.