Přeskočit navigaci.
Domů
Půjčky na směnku ihned a hotově do 24 hodin

Druhy pojištění

Pojištění má mnoho způsobů členění. Nejvhodnější je na pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku a pojištění osob. Dále si jednotlivé druhy pojištění rozvedeme detailněji.

Pojištění odpovědnosti za škodu představuje takové právo pojištěného, kdy pojišťovna uhradí škodu, kterou způsobil někomu jinému. Do této škody, která je hrazena pojišťovnou patří škoda na životě, zdraví a majetku. Nutnou podmínkou pro úhradu škody je, že nesměla být způsobena úmyslně.

Pojištění odpovědnosti za škodu má několik variant. A to dobrovolné pojištění odpovědnosti (často označované jako pojistka na blbost), povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody (vyžadováno u některých povolání) a zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (vyžadováno u organizací za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání).

Dále existuje pojištění majetku, kde se jedná o jeden ze základních pilířů každé pojišťovny. Prakticky každá pojišťovna v ČR nabízí řadu druhů pojištění majetku. Nejčastěji se jedná o pojištění pro případ živelných událostí, jako jsou požár, výbuch, blesk, záplava, povodeň, vichřice či krupobití. Dalším pojištěním je pojištění pro případ poškození vodou z vodovodních zařízení, které je hojně využíváno v panelákových bytech pro případ vytopení sebe či souseda.

Následuje pojištění pro případ krádeží vloupáním a loupežného přepadení, kdy se pojišťují věci, které by mohl pachatel zcizit, ale zde je často nutné splnit pevně dané podmínky o uzamčení a několikanásobné ochraně, např. alespoň několika dveřmi (vchodové a od bytu).

Poslední formou pojištění je pojištění osob. Nejznámější formou je samozřejmě životní pojištění. Pokud bereme v potaz klasické obyčejné životní pojištění, jde o sjednání smlouvy v rozsahu 1-30 let, kdy platba pojistného je velmi malá. Pokud se za tuto dobu s pojištěnou osobou nic nestane (nezemře), tak není na konci žádná částka vyplacena. Zkrátka pojištění skončí posledním dnem platnosti smlouvy.

Zato jiným druhem je kapitálové životní pojištění, které funguje stejně jako obyčejné, avšak s vyšší částkou, kterou účastník musí zaplatit v porovnání s obyčejným životním pojištěním. Navíc, pokud se člověk dožije posledního dne smlouvy, je mu vyplacena částka, kterou platil na pojištění, plus úrok, tudíž se jedná o jeden z produktů investičního trhu.

Dalšími druhy jsou notoricky známé úrazové pojištění, důchodové pojištění, pojištění léčebných výloh či pojištění dětí a mládeže.