Přeskočit navigaci.
Domů
Půjčky na směnku ihned a hotově do 24 hodin

Maslowova pyramida

Člověk dnešní společnosti se chová vždy tak, aby uspokojil své potřeby (vnitřní požadavek vyplívající z vědomého nedostatku). Něco bude člověk nakupovat vždycky a něco jen pokud uspokojí potřeby základní, ty méně náročné a pro přežití méně důležité.

Podle teorie Maslowovy pyramidy, což je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943) má člověk pět základních potřeb. Seřazeny jsou od nejnižší:

  1. Fyzilogické potřeby (jídlo, pití, sex)
  2. Bezpečí (domov, práce, fyzické bezpečí, zdraví)
  3. Společenské potřeby (kamarádi, přátelé, rodina)
  4. Uznání (pochvala, úcta)
  5. Seberealizace (uplatnění sebe sama)

Na nejnižším stupni je tedy to, co zajistí přežití člověka a jeho rozmnožování. Maslow tuto potřebu označuje jako potřebu existence. Lidé budou zkrátka vždycky jíst, pít, dýchat, spát a rozmnožovat sami sebe.

Další čtyři kategorie jsou Maslowem označeny jako potřeby nedostatkové. Pokud je alespoň částečně uspokojena potřeba z nižšího stupně, může člověk postupovat dál.

Za nejvyšší pak Maslow považuje potřebu sebeaktualizace, nebo jinak řečeno seberealizace. Jde o lidskou snahu naplnit svoje schopnosti a záměry, snaha být nejlepším, jakým člověk může být.

Seberealizované osoby definoval Maslow jako lidi, jež přijímají okolnosti života, namísto toho, aby se jim vyhýbali nebo je odmítali. Jsou spontánní v tvorbě svých myšlenek a činů, jsou tvořiví, zajímají se o řešení problémů a často i jiných lidí. Cítí blízkost jiných lidí a všeobecně si váží života, mají vnitřní etiku, která je nezávislá od vnější autority a jiné lidi posuzují bez předsudků způsobem, který je možné považovat za objektivní.

Paradoxem, je, že mnozí lidé o seberealizaci nestojí, jsou motivováni jen nižšími fyziologickými potřebami, klidem a pohodlím.