Přeskočit navigaci.
Domů
Půjčky na směnku ihned a hotově do 24 hodin

Pojistný trh

Pojistný trh je místo, kde se setkává nabídka a poptávka v přenášení rizika pojištěním, což je specifický druh peněžní služby.

Pro každou zdravou, silnou a úspěšnou ekonomiku je existence solidního a důvěryhodného pojistného trhu samozřejmostí.

Pojištění je postaveno na principu určité rezervy. Lidé, kteří pojištění využívají, přispívají do společného fondu pojišťovny, ze kterého je v případě škodní události čerpáno.

Princip neekvivalence je v pojištění uplatňován bez větších problémů. Tento princip znamená, že se nerovná částka, kterou na pojištění zaplatím s částkou, kterou při škodní události dostanu. Zkrátka pojištění je určitou formou ochrany a zabezpečení, která ale něco stojí.

Na pojistném trhu se pohybuje mnoho subjektů s rozličnými zájmy. Mezi zásadní instituci patří pojišťovna.

Pojišťovna na sebe přebírá riziko svého klienta a v případě škody je povinna mu tuto škodu uhradit. Předem jsou stanoveny podmínky za jakých bude daná škoda odsouhlasena a peníze vyplaceny.

Plnění pojišťovny je neurčité - někdy v budoucnu, proto si musí pojišťovna vést statistiky a vždy každého klienta správně zařadit, aby jeho placení pojistného minimálně pokrylo jeho požadavky na plnění v budoucnu.

Zprostředkování pojištění obstarávají také brokeři, kteří jsou mezičlánkem mezi pojišťovnou a klientem a usnadňují styk klienta s danou institucí. Za tuto službu jim obvykle náleží provizní odměna, které je odvislá od výše částky, kterou klient pojišťovně v budoucnu zaplatí.