Přeskočit navigaci.
Domů
Půjčky na směnku ihned a hotově do 24 hodin

Statky a služby

Statky a služby jsou prostředky, kterými uspokojujeme své potřeby. Statek je potom produkt práce nebo i přírody, služba je cizí činnost.
V tomto článku najdete členění statků i služeb + něco o spotřebě, zboží a životní úrovni.

Členění statků

1. Ekonomické
Vznikají hospodářskou činností, jsou ve vztahu k potřebám omezené. Jde o všechno, co se vyrábí (auta, elektronika, nábytek, rohlíky).
2. Volné
Nevznikají hospodářskou činností a nejsou omezené (vzduch, voda).

Statky dále dělíme na:

  • Hmotné (všechno, na co si můžete sáhnout)
  • Nehmotné (software, nápady a další produkty duševní práce)
  • Spotřební (slouží ke konečné spotřebě, klidně auto, počítač...)
  • Kapitálové (to samé, jenže slouží k další hospodářské činnosti, opět, auto, počítač...)

A ještě jedno rozdělení:

  • Movité (lze přemisťovat)
  • Nemovité (pevně spojené s podkladem - pozemky, budovy...)

Členění služeb

1. Věcné
Činnosti, které obnovují nebo zlepšují hmotné statky (oprava auta, instalatér).

2. Osobní
Činnosti, které působí přímo na naší osobě (kadeřník, lékař).

Spotřeba

Spotřebou rozumíme pouze konečnou spotřebu spotřebních statků (spotřeba kapitálových statků se nazývá výrobní spotřebou). Spotřeba potravinářských statků má jiné vlastnosti než spotřeba nepotravinářských statků (omezena např. objemem žaludku).

Zboží

Zboží, statek, služba, produkt - určeno pro trh k prodeji - ke směně za peníze nebo jiné statky a služby.

Životní úroveň

Je dána stupněm uspokojování lidských potřeb a souhrnem životních podmínek za kterých jsou tyto potřeby uspokojovány. Kromě spotřeby životní úroveň zahrnuje třeba:

  • úroveň bydlení
  • životní prostředí
  • množství volného času
  • sociální jistoty