Přeskočit navigaci.
Domů
Půjčky na směnku ihned a hotově do 24 hodin

Tržní mechanismus

V sérii článků o ekonomice pokračujeme objasněním některých pojmů, které budou důležité pro pochopení celé ekonomie, jakmile se dostaneme k pokročilejším výkladům.

Tržní mechanismus je společné vyjádření křivky nabídky a křivky poptávky. V případě, že se nabídka rovná poptávce, získáme rovnovážné množství a rovnovážnou cenu.

Automatické vyrovnávání nabídky a poptávky se nazývá právě tržním mechanismem. Tržní mechanismus reguluje množství vyráběného a tím i spotřebovávaného zboží v celém národním hospodářství.

S pomocí vhodných státních zásahů vede potom k hospodárnému rozdělování zboží ve společnosti.

Státní zásahy do tržního mechanismu

Státní zásah do tržního mechanismu má dvojí podobu:

1. Ekonomickou (daňová soustava, státní zakázky, celní politika, dotace, podpora v nezaměstnanosti).

2. Mimoekonomickou (zákony, zákaz prodeje určitého zboží, zajištění konkurenčního prostředí).

Když to shrneme, tržní mechanismus tedy není úplně svobodný, je regulovaný, a znamená vyrovnání množství nabízeného a poptávaného zboží. S tím souvisí i jeho cena.